Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Reyn Concepts in Healthcare met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Reyn Concepts in Healthcare verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door de Reyn Concepts in Healthcare worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De Reyn Concepts in Healthcare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De Reyn Concepts in Healthcare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Reyn Concepts in Healthcare opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel de Reyn Concepts in Healthcare alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Reyn Concepts in Healthcare niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de Reyn Concepts in Healthcare worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Reyn Concepts in Healthcare uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de Reyn Concepts in Healthcare worden onderhouden wordt afgewezen.